Project Feyenoord XL | i2 Visual Reality
CONTACT mail iconphone iconwhatsapp icon

Feyenoord XL

Initiatiefplan en haalbaarheidsverkenning
De opdracht

Zo realistisch mogelijk in beeld brengen van dit veelbesproken plan en de haalbaarheidsverkenning.
De ambitie van Feijenoord XL is om op de lange termijn het spooremplacement IJsselmonde te overkluizen. Dat kan alleen als het goederenrangeerterrein verplaatst wordt. De overkluizing biedt nieuwe kansen aan Rotterdam-Zuid

De uitdaging

In korte tijd op basis van slechts referentiebeelden en schetsen realistische artist impressions maken.

Het resultaat

Een set realistische artist impressions. Het college van B&W is akkoord gegaan met het onderzoek waardoor het plan naar de volgende fase gebracht kan worden.

  • VoorFXL
  • ArchitectKuiper Compagnons
  • Productenexterieurimpressies
    vogelvluchten